דוגמאות מהתוכנה

מצגות
אם ברצונך לראות קטעי וידאו המציגים את אופן פעולת התוכנה
לחץ על כפתור מצגות שבחלק העליון של הדף
.המצגות הינן לפי נושאים ותוכל להפעיל כל מצגת שתרצה לראות
המצגות הינן אינטראקטיביות, דהיינו קיימות עצירות אוטומטיות במצגות
המאפשרות לך לקרוא על הפעולה בה הינך נמצא
ובלחיצה עכבר שלך המצגת תמשיך לפעול מהנקודה שבה נעצרה קודם

:סט קומפלט של דוח כספי
לידיעתך! סט קומפלט של דוח כספי להלן אפשרי להדפסה ישירות מהתוכנה
!!למדפסת ללא שימוש במעבד תמלילים

דוגמת דוח כספי של חברה תעשייתית
.PDF הדוח הופק מהתוכנה והועבר ע"י התוכנה לפורמט
.לפתיחת הקובץ יש צורך שבמערכת ההפעלה שלך מותקנת תוכנת אקרובט
.במידה ולא מותקנת תוכנת אקרובט תוכל להורידה כעת
לפרטים בקשר להורדה ראה
PDF העברה ל
ניר פירמה המופיע בדוגמא הינו להדגמה בלבד ונוכל לעצב עבורך ניר פירמה
של משרדך במתכונת כמו בדוגמא או לפי מתכונת אחרת כפי שתראה
.באופצית דוגמאות לוגו בתוכנת ההדגמה
.כמו כן, הפונטים והצבעים בהדפסה הינן לפי ההגדרות הקיימות לפני ההדפסה
.באפשרותך לקבוע הגדרות אחרות של פונטים וצבעים לפי העדפותיך

דוגמת ניירות עבודה של החברה התעשייתית הנ"ל