העברת הדוחות הכספיים לאקסל

.מבוצעת בקלות באמצעות הפקת דוחות כספיים
פשוט לסמן וי באופציה של העברה לאקסל ובסיום תצוגת הדוח תופעל
תוכנת אקסל כאשר כל הדוח הכספי בתוכה

העברת דוחות כספיים השואתיים לאקסל

דוחות השואתיים עד 4 שנים בין שנה לשנה יש גידול נומינלי או ריאלי
.לכל חשבון ולכל קבוצה