הדפסות

ההדפסה במדפסת זהה לתצוגה על המסך
.ההדפסה במדפסת זהה לתצוגה מבחינת פונטים צבעים ומיספור דפים

זום בהדפסה
.אפשר לבקש הגדלה או הקטנה של ההדפסה

הדפסה ישירה למדפסת רשת
כשמדפיסים למדפסת אפשר לבקש כל מדפסת שהתוכנה מזהה לרבות
.מדפסת רשת. כמו כן אין צורך בהגדרות של דרייברים למדפסת