דוח התאמה לצרכי מס הכנסה

.קליטה קלה ומהירה של התנועות של דוח ההתאמה
מוסיפים סכומים שמגדילים את הרווח או מחסירים סכומים שמקטינים את
הרווח. בסופו של דבר מקבלים את ההדפסה של דוח ההתאמה ובנוסף
.מתקבלת אוטומטית חוות דעת של רואה חשבון לניכוי הוצאות
.אפשר כמובן לשנות את הנוסח אם מעונינים לרשום הסתייגות וכיו"ב