חוק החברות

.חוק החברות ניתן להצגה והדפסה בתוכנה
.אפשר להדפיס את כל החוק או שורות מסויימות לאחר סימונן