אינדכסים מיוחדים

בנוסף לאינדכס הכללי של התוכנה מקבל המשתמש אינדכסים מיוחדים
: מוכנים כדלהלן
אינדכס מיוחד לעמותות לפי ג"ד 69 של לשכת רו"ח בישראל
אינדכס מיוחד למושבים וקיבוצים
אינדכס מיוחד של מרכז וסניפים
(אינדכס מיוחד לקבלן מבצע (המטפל במספר רב של פרויקטים
אינדכס משולב קבלן בונה + מבצע
אינדכס מיוחד לפי תקנות ניירות ערך
ועוד IFRS אינדכס מיוחד לפי תקן
ניתן לשנות כותרות בכל רמות האינדכסים וכן ניתן לקבוע שהשינוי יהיה תקף
.רק לחברה שבעבודה