כללי

למי מיועדת התוכנה
התוכנה מיועדת בעיקר למשרדי רואי חשבון או יועצי מס שמבצעים ביקורת
חשבונות בספרי החשבונות של לקוחותיהם ובסופו של תהליך צריכים להדפיס
.דוח כספי סופי לבעלי המניות או לבעלי העסק/שותפות ועוד
.בנוסף צריכים להכין דוח מותאם לצרכי מס הכנסה
התוכנה גם מתאימה לחברות וגופים מוסדיים המעונינים להפיק דוחות כספיים
חודשיים רבעוניים, מאוחדים

מה התוכנה מבצעת
קולטים בתוכנה מאזן בוחן ומשייכם לכל חשבון קוד מאינדכס מוכן שיש
בתוכנה, אפשר כמובן לשלוף את מאזן הבוחן אוטומטית מתוכנה להנה"ח
.כפולה ולקבל קדוד אוטומטי ע"י העתקה ממאזן אחר מקודד ועוד
,מבצעים פעולות יומן נוספות לתיקונים לפי הצורך קולטים ניירות עבודה
באורים מילוליים, ובלחיצת מקש מקבלים דוח כספי סופי מוכן לכריכה