התקנת תוכנת ההדגמה

נא לחץ על הקישור להלן להורדת הדגמה של התוכנה
Setup_WinMz.exe
לאחר שתוריד את קובץ ההדגמה לדיסק הקשיח שלך מצא את מיקומו
של הקובץ בדיסק הקשיח במקום שבו נשמר, לחץ על הקובץ לחיצה
כפולה עם העכבר לצורך ההתקנה והמשך לפי הוראות ההתקנה שתראה
.על המסך

:הפעלת תוכנת ההדגמה לאחר ההתקנה כדלהלן
לחץ על התחל, תוכניות, תוכנות פנקסית של חברת ארז תוכנות עסקיות
.ולבסוף עריכת מאזנים בגירסת חלונות