ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
מאזנים וניירות עבודה, הנה"ח חד צדדית, הפקת חש/קבלות, טופסי רשם החברות, טופס 6111, הדפס ישירות למדפסת דוחות כספיים מרהיבים ברמה של וורד ללא צורך במעבד תמלילים
תוכנת פנקסית להנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
כללי
Windows 32 bit תוכנה זאת הינה בגירסת
Windows 98 מומלץ לעבוד עם מערכת הפעלה לפחות

:התוכנה מכילה 2 מודולים

מודול הנהלת חשבונות חד צדדית
מיועד ללשכת שרות לניהול עד 9999 תיקים
מודול הפקת חשבוניות קבלות
אפשר להפיק חשבוניות קבלות עבור מספר תיקים לא מוגבל
זאת בהתאם להרשאות שרוכש המשתמש בתוכנה
כאשר יש למשתמש הרשאה להפיק חש/קבלות בתיק מסויים
הרי שלאותו תיק נחשפות כל האופציות של הנה"ח חד צדדית
שילוב בין המודולים
:אפשר לשלב בין המודולים, לדוגמא
:לשכת שרות
הנה"ח חדצידית רב עסקים והפקת חש/קבלות לתיקים מסויימים
במקרה כזה כל מי שעובד בתוכנה יכול לראות את רשימת
כל התיקים המנוהלים בתוכנה
מצגות
אם ברצונך לראות קטעי וידאו המציגים את אופן פעולת התוכנה
לחץ על מצגות לתוכנת הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
המצגות הינן לפי נושאים ותוכל להפעיל כל מצגת שתרצה לראות
ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
מאזנים וניירות עבודה
ניירות עבודה כולל מסמכים סרוקים, הדפסה ישירה של דוחות כספיים למדפסת, טפסי רשם החברות,6111
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - הפקת מסמכים והנה"ח חד צדדית
טפסי מס הכנסה
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - כוללת פחת, רווחי הון חברה ויחיד, התאמת הוצאות רכב