איך לגרום לכך שתוכנות דוס יעבדו כראוי
WINDOWS NT/2000/XP במערכות הפעלה


.הבעיה קשורה בחוסר פונטים עבריים למערכות ההפעלה הנ"ל
לצורך התקנת הפונטים יש להכנס לאתר
http://yizhar.mvps.org/
לרדת מעט מתחת לאמצע הדף רואים מגן דוד כחול
להוריד את 3 הקבצים כדלהלן לדיסק הקשיח
(1) HEBDOS.EXE   (2) LOADHEB.COM   (3) VGA-HEB.EXE
.קיים הסבר מפורט באתר הנ"ל
לאחר שהורדתם את הקובץ לדיסק הקשיח במחשב שלכם
לחיצה כפולה עם העכבר על הקובץ הראשון תבצע התקנה של הפונטים
.אח"כ לבצע איתחול של המחשב ולבדוק אם הבעיה נפתרה
Windows מיועד לפתרון הרצת תוכנית דוס בחלון HEBDOS.EXE הקובץ
אם הינך מעונין להריץ תוכנית דוס במסך מלא אזי יש להשתמש באחד
VGA-HEB.EXE או LOADHEB.COM משני הקבצים האחרים דהיינו
Bat במקרה כזה יש לשתול את שם הקובץ בשורה הראשונה של קובץ
.המפעיל את תוכנת הדוס