איך לגרום לכך שתוכנות דוס יעבדו כראוי
במסך מלא WINDOWS XP במערכת הפעלה

נא קרא קודם בעיון את ההסבר בקישור הקודם
.WINDOWS XP בקשר להפעלת תוכנות דוס במערכת הפעלה
.המפעיל את התוכנה המבוקשת Bat צור קובץ
:רשום בשורה הראשונה בתוך הקובץ את השורה כדלהלן
MODE CON LINES=25
vga-heb.exe בשורה השניה רשום
.הנ"ל שיצרת Bat צור קיצור דרך להפעלת קובץ
לחץ לחיצה ימנית עם העכבר על קיצור הדרך
אח"כ לחיצה שמאלית על מאפיינים
לחץ לחיצה שמאלית עם העכבר על כפתור אפשרויות שבחלון
.תקבל רשימת אופציות
.לחץ על העיגול של מסך מלא ולחץ אישור
כעת אם תפעיל את קיצור הדרך
.תקבל מסך מלא עם אותיות בעברית