ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
מאזנים וניירות עבודה, הנה"ח חד צדדית, הפקת חש/קבלות, טופסי רשם החברות, טופס 6111, הדפס ישירות למדפסת דוחות כספיים מרהיבים ברמה של וורד ללא צורך במעבד תמלילים
דוגמאות של דוחות כספיים מסוגים שוניםדוח כספי רגיל

דוח כספי רבעוני

דוח כספי לחברה ציבורית

דוח כספי לעמותה

דוח כספי לפי תקן 34

דוח כספי מאוחד

דוח כספי של קבלן בונה לפי תקן חשבונאות 2

דוח כספי של קבלן מבצע

דוגמא של ניירות עבודה מתוקנים

ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
מאזנים וניירות עבודה
ניירות עבודה כולל מסמכים סרוקים, הדפסה ישירה של דוחות כספיים למדפסת, טפסי רשם החברות,6111
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - הפקת מסמכים והנה"ח חד צדדית
טפסי מס הכנסה
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - כוללת פחת, רווחי הון חברה ויחיד, התאמת הוצאות רכב