ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
מאזנים וניירות עבודה, הנה"ח חד צדדית, הפקת חש/קבלות, טופסי רשם החברות, טופס 6111, הדפס ישירות למדפסת דוחות כספיים מרהיבים ברמה של וורד ללא צורך במעבד תמלילים
טיפים
איך לגרום לכך שתוכנות דוס יפעלו
כראוי במערכות הפעלה
WINDOWS/NT/2000/XP
איך לגרום לכך שתוכנות דוס יעבדו כראוי במסך מלא במערכות הפעלהWINDOWS/NT/2000/XP
איך לבצע לכידת מדפסת ליציאה
LPT1 LPT2 LPT3
    במערכות הפעלה WINDOWS/NT/2000/XP
איך ליצור קיצור דרך
MS-DOS PROMPT ל
בשולחן עבודה של מערכת הפעלה WINDOWS XP
איך שולחים קובץ באמצעות
E-MAIL
PDF איך יוצרים הדפסה לפורמט בתוכנות של חברת ארז
ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
מאזנים וניירות עבודה
ניירות עבודה כולל מסמכים סרוקים, הדפסה ישירה של דוחות כספיים למדפסת, טפסי רשם החברות,6111
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - הפקת מסמכים והנה"ח חד צדדית
טפסי מס הכנסה
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - כוללת פחת, רווחי הון חברה ויחיד, התאמת הוצאות רכב