אדות החברה
1990 חברת ארז החלה פעילותה בשנת
החברה הינה יצרנית תוכנות עסקיות ששמן המסחרי הינו "פנקסית" ומתמקדת
.במגזר בעלי מקצועות חופשיים כגון רואי חשבון, עורכי דין ועוד
 
לקוחות החברה
חלק נכבד מלקוחות החברה הינם לקוחות נאמנים משנות הפעילות
הראשונות של החברה. החברה קשובה מאד לבקשות הלקוחות בקשר לשיפורי
התוכנה, מבצעת שיפורים מהירים שאפשר להורידם מאתר החברה ומפרגנת
ללקוחותיה, בין השאר באמצעות הוספת אופציות שבבתי תוכנה אחרים
,מתייחסים אליהם כתוכנות נפרדות והלקוח משלם שם בהתאם. לדוגמא
בתחילת 2009 הוסיפה החברה לתוכנת מאזנים את האפשרות של הפקת
טפסים לרשם החברות וללא כל תוספת תשלום, חד פעמית או הגדלת תעריף
השרות השנתי למנויי החברה וללקוחות עתידיים כאשר קיימים בשוק החופשי
תוכנות שמפיקות טפסים לרשם החברות בתשלום כמובן. לקוחות החברה גם
.נהנים משרות טלפוני אנושי ואדיב ומקבלים פתרון מיידי לכל בעיה

מוצרי החברה
ספינת הדגל של החברה הינה תוכנת המאזנים. תוכנת המאזנים אינה רק
תוכנה "להכנת מאזנים", התוכנה מאפשרת שליפה אוטמטית של מאזן בוחן
וכרטסת חשבונות מכל תוכנה להנה"ח כפולה ומאפשרת להכין ניירות עבודה
עם שילוב של מסמכים סרוקים
.PDF, EXCEL, WORD, JPG, GIF  וכן קישור לקבצי
התוכנה מאפשרת להדפיס את כל הסט של הדוח הכספי ישירות למדפסת
וללא כל צורך בהעברה למעבד תמלילים שעלול לגרום סיכומים לא נכונים
.שנעשו מחוסר תשומת לב. התוכנה גם מפיקה תצוגה גרפית של יחסים פיננסיים
:לחברה גם התוכנות להלן
.תוכנה להנה"ח חד צדדית רב עסקים
תוכנה להפקת חש/קבלות תוך שימת דגש לצרכים המיוחדים של בעלי
.מקצועות חופשיים וכן תוכנה המשלבת את 2  התוכנות לעיל
.תוכנת מס הכנסה להפקת טפסי פחת, רווחי הון ועוד

הנהלת החברה
1983 החברה מנוהלת ע"י משה סנואני - רואה חשבון מוסמך משנת

.בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב BA ובעל תואר

ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
מאזנים וניירות עבודה, הנה"ח חד צדדית, הפקת חש/קבלות, טופסי רשם החברות, טופס 6111, הדפס ישירות למדפסת דוחות כספיים מרהיבים ברמה של וורד ללא צורך במעבד תמלילים
אודות
ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
מאזנים וניירות עבודה
ניירות עבודה כולל מסמכים סרוקים, הדפסה ישירה של דוחות כספיים למדפסת, טפסי רשם החברות,6111
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - הפקת מסמכים והנה"ח חד צדדית
טפסי מס הכנסה
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - כוללת פחת, רווחי הון חברה ויחיד, התאמת הוצאות רכב