ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
מאזנים וניירות עבודה, הנה"ח חד צדדית, הפקת חש/קבלות, טופסי רשם החברות, טופס 6111, הדפס ישירות למדפסת דוחות כספיים מרהיבים ברמה של וורד ללא צורך במעבד תמלילים
פנקסית - תוכנה להנה"ח חד צדדית מקיפה רב עסקים
למי מיועדת התוכנה
תוכנת פנקסית הנהלת חשבונות חד צדדית מקיפה רב עסקים מיועדת
.לרואי חשבון, יועצי מס ולשכות שרות

אופן הפעולה של התוכנה
.קליטה פשוטה ומהירה של מסמכי הכנסות והוצאות
אם הינך משתמש גם במודול של פנקסית הפקת חש/קב הרי שמסמכי
.ההכנסות יועברו אוטומטית לקליטת ההכנסות
תמצית ביצועי התוכנה
.טיפול עד 9999 תיקי לקוחות-כל תיק מכיל את כל שנות המס שלו
.התוכנה מטפלת בכל סוגי העסקים לרבות עורכי דין
.ניכוי במקור מלקוחות כולל אישור אוטומטי של המייצג למס הכנסה
.ניכוי במקור לקבלני משנה כולל הפקת טופסי 857 ועוד
.הפקת טופס 856 ממוכן למשלוח למס הכנסה לפי תקנות מס הכנסה
.דו"ח מס ערך מוסף - חודשי/דו חודשי
.לצורך שידור למס ערך מוסף PCN874.TXT הפקת טופס
.דו"ח מקדמות מס הכנסה - חודשי/דו חודשי כולל חלוקה לשותפים
.דו"ח רווח והפסד
.ספר תקבולים ותשלומים
.כרטסת מפורטת של תקבולים ותשלומים לפי הסעיפים
.דו"ח השואתי חודשי של הכנסות והוצאות לפי סעיפים
.הפקת טופס 6111 למס הכנסה
.הפקת קבצים במבנה אחיד למס הכנסה
.דו"ח השואתי חודשי של הכנסות לפי לקוחות
.כרטסת לקוחות של התיק - חובה, זכות, יתרה
.בתיק עו"ד כרטסת הלקוחות תכלול גם טורים של פקדון והוצ' לקוח
ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
מאזנים וניירות עבודה
ניירות עבודה כולל מסמכים סרוקים, הדפסה ישירה של דוחות כספיים למדפסת, טפסי רשם החברות,6111
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - הפקת מסמכים והנה"ח חד צדדית
טפסי מס הכנסה
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - כוללת פחת, רווחי הון חברה ויחיד, התאמת הוצאות רכב