ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
מאזנים וניירות עבודה, הנה"ח חד צדדית, הפקת חש/קבלות, טופסי רשם החברות, טופס 6111, הדפס ישירות למדפסת דוחות כספיים מרהיבים ברמה של וורד ללא צורך במעבד תמלילים
פנקסית - תוכנה להפקת חשבוניות קבלות

?למי מיועדת התוכנה
התוכנה להפקת חשבוניות/קבלות מיועדת
לרואי חשבון, יועצי מס, עורכי דין, לשכות שרות וכל עצמאי שותפות או חברה
.שאינם נזקקים לניהול תנועת מלאי בהתאם להוראות ניהול ספרים
יש לציין שהתוכנה כוללת הנה"ח חד צדדית למשתמש יחיד בנוסף להפקת חש/קבלות
כפי שמתואר בתוכנה להנהלת חשבונות חד צדדית מקיפה
:בעיקר הושם דגש לפתרונות לבעלי מקצועות חופשיים
רואי חשבון, יועצי מס, עורכי דין, מהנדסים ועוד
.התוכנה גם נותנת פתרון הולם לחברות גביה
במחיר של מספר חודשי תשלום למנה"ח תוכל להפיק בעצמך בקלות
חשבוניות, קבלות, הפקדות, כרטסות ועוד, וכן
את דו"ח מע"מ ודו"ח מקדמות מס הכנסה אשר צורת הדפסתם
.ע"י התוכנה תואמת לטפסים המוגשים לתשלום
בנוסף לכך, הינך יודע בזמן אמת מה קורה בעסק שלך
.לפי דו"חות המופקים מהתוכנה כפי המתואר בהמשך הדף

אופן הפעולה של התוכנה
מבקשים מהתוכנה סוג מסמך לעבודה, כגון חשבון עסקה, חש/קב וכד
.לאחר שבחרנו את סוג המסמך, נצטרך לבקש הפקת מסמך או הדפסה
.לאחר הפקת המסמך אפשר לקבל דוחות בחתכים שונים
לצורך קבלת הנה"ח חד צדדית מלאה אפשר בקלות להוסיף את ההוצאות
.ולקבל את כל הפלט הקשור להנה"ח חד צדדית

:מסמכים שהתוכנה מפיקה להלן
,חשבון עסקה, חשבונית מס/קבלה, קבלה, חשבונית מס, קבלה זמנית לממסרים דחויים
,תעודת חיוב עסקה, תעודת זיכוי עסקה, תעודת חיוב מס, תעודת זיכוי מס, תעודת משלוח
.שוברי הפקדה לבנק, שוברי הוצאה מקופה
.(שוברי תשלום פקדון/הוצאות לקוח (מסמך לעו"ד וחברות גביה

עורכי דין וחברות גביה
:קיים בתוכנה טיפול מיוחד למיגזר עו"ד וחברות גביה המתבטא כדלהלן
:הפקת חשבונית/קבלה במבנה של הוצל"פ, לדוגמא
,נתקבל סך 1,000 ש"ח מהחייב כהן משה ללקוח הזכאי לוי ישראל
.חש'/קב' תופק ע"ש החייב כהן משה, מאידך יזוכה כרטיס הלקוח לוי ישראל
:כרטסת לקוחות תפורק אוטומטית ע"י התוכנה לטורים דלהלן
.פקדון, הוצאות לקוח, שכר טרחה, יתרה כללית
.פרוט יתרות לקוחות תפורק לפי המבנה כנ"ל

העברת התנועות להנה"ח כפולה
.תוכנת פנקסית מאפשרת העברת התנועות לתוכנת "חשבשבת" בלחיצת מקש
.בתוכנה הנ"ל מבצעים קליטת יומן זר ומקבלים את כל התנועות שבמנה
:התנועות שיועברו למנה
יועברו התנועות של כל המסמכים למעט המסמכים האינפורמטיביים שהם
.חשבון עסקה, תעודת חיוב עסקה, תעודת זיכוי עסקה
בקשר לחשבונית מס/קבלה אפשר לקבל במנה פרוט תנועות מלא של המסמך
.כמו כן, אפשר לבקש שלא יכללו התנועות של חש'/קב' בכרטסת הלקוחות

ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
מאזנים וניירות עבודה
ניירות עבודה כולל מסמכים סרוקים, הדפסה ישירה של דוחות כספיים למדפסת, טפסי רשם החברות,6111
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - הפקת מסמכים והנה"ח חד צדדית
טפסי מס הכנסה
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - כוללת פחת, רווחי הון חברה ויחיד, התאמת הוצאות רכב