ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
מאזנים וניירות עבודה, הנה"ח חד צדדית, הפקת חש/קבלות, טופסי רשם החברות, טופס 6111, הדפס ישירות למדפסת דוחות כספיים מרהיבים ברמה של וורד ללא צורך במעבד תמלילים
עדכוני תוכנה ללקוחות ארז המנויים בשרות שנתיתאריך עדכון הקובץ
גודל KB

לחץ בטור זה על הקובץ לעדכון
שם התוכנה לעדכון

17/07/2024 5,705 Idkun_Heshkab.exe עדכון פנקסית להנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
גם בגירסת רשת יש לעדכן פעם אחת בלבד
04/06/2024 7,677 Idkun_Winmz2.exe עדכון פנקסית לעריכת מאזנים נומינליים
מהדורה 2
גם בגירסת רשת יש לעדכן פעם אחת בלבד
העדכון כולל גם עדכונים של ספר ההדרכה

.הורד עדכון כרצונך ע"י לחיצה אחת עם העכבר על הקובץ המבוקש
.שמור את הקובץ בדיסק במיקום כלשהוא

לאחר שהקובץ הועתק למחשב שלך, לחץ עליו
.לחיצה כפולה עם העכבר והמשך לפי ההוראות על המסך
נא להקפיד בזמן התקנת העדכון שלא עובדים עם התוכנה
.וכן שהתוכנה לא קיימת במצב ממוזער בשורת המשימות
ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
מאזנים וניירות עבודה
ניירות עבודה כולל מסמכים סרוקים, הדפסה ישירה של דוחות כספיים למדפסת, טפסי רשם החברות,6111
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - הפקת מסמכים והנה"ח חד צדדית
טפסי מס הכנסה
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - כוללת פחת, רווחי הון חברה ויחיד, התאמת הוצאות רכב