ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
מאזנים וניירות עבודה, הנה"ח חד צדדית, הפקת חש/קבלות, טופסי רשם החברות, טופס 6111, הדפס ישירות למדפסת דוחות כספיים מרהיבים ברמה של וורד ללא צורך במעבד תמלילים
מצגות לתוכנת פנקסית-הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלותהמצגות הינן לפי נושאים
תוכל לבחור נושא בטבלה למטה ע"י לחיצה עם העכבר על הקישור
יש מצגות שיש להם תפריט גישה לפי נושאים
.ותוכל להפעיל נושא בתפריט המשנה ולהיכנס אליו ישירות בתוך המצגת
אפשר להפעיל דף זה של המצגות ישירות מתוך התוכנה שבמחשב שלך
לחץ עם העכבר על כותרת כדי לקבל את המצגת שלה
הפקת חש/קבלות והנה"ח חדצידית - חומר של רואה חשבון
במצגת זאת נראה כיצד בעל מקצוע חופשי (בדוגמא זאת רו"ח) מפיק חשבון עסקה ללקוח שלו, אח"כ חש/קבלה
עבור תשלום מיידי, קבלה זמנית עבור תשלום עתידי ולבסוף שובר הפקדה עבור השיק המיידי שנתקבל. נציג גם
כיצד התנועות של ההכנסות וההפקדות עוברות אוטומטית להנה"ח החד צידית, נעדכן את אינדכס הכנסות והוצאות
.ע"י הוספת סעיפי הוצאות ורכוש קבוע ונקלוט סכומי הוצאות ורכוש קבוע בקליטת הכנסות והוצאות
הפקת חש/קבלות והנה"ח חדצידית - חומר של עורך דין
במצגת זאת נראה כיצד עורך דין מפיק חשבון עסקה ללקוח שלו, אח"כ חש/קבלה עבור תשלום מיידי, קבלה זמנית
עבור תשלום עתידי ולבסוף שובר הפקדה עבור השיק המיידי שנתקבל. נציג איך להפיק מסמך ל "חייב" המשלם
את חובו לעו"ד עבור הלקוח "הזוכה" וניהול הכספים בחשבון נאמנות. נציג גם כיצד התנועות של ההכנסות
וההפקדות עוברות אוטומטית להנה"ח החד צדדית, נעדכן את אינדכס הכנסות והוצאות ע"י הוספת סעיפי הוצאות
.ורכוש קבוע ונקלוט סכומי הוצאות ורכוש קבוע בקליטת הכנסות והוצאות
הנה"ח חדצידית ללא הפקת חש/קבלות - חומר של שותפות מסחרית
במצגת זאת נראה כיצד לנהל חשבונות בשיטה חדצידית לעסק מסחרי שהינו שותפות, החל מפתיחת התיק כתיק
.חדש במסגרת התיקים המנוהלים בתוכנה, בניית אינדכס הכנסות והוצאות מתחילתו ועד סופו ועוד
העברת התנועות של מסמכי חש/קבלות להנה"ח כפולה
במצגת זאת נראה כיצד להעביר את התנועות של מסמכי חש/קבלות להנה"ח כפולה, חשבשבת במקרה הנדון
.וזאת לחתך תאריכים שיוגדר
ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
מאזנים וניירות עבודה
ניירות עבודה כולל מסמכים סרוקים, הדפסה ישירה של דוחות כספיים למדפסת, טפסי רשם החברות,6111
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - הפקת מסמכים והנה"ח חד צדדית
טפסי מס הכנסה
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - כוללת פחת, רווחי הון חברה ויחיד, התאמת הוצאות רכב