ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
מאזנים וניירות עבודה, הנה"ח חד צדדית, הפקת חש/קבלות, טופסי רשם החברות, טופס 6111, הדפס ישירות למדפסת דוחות כספיים מרהיבים ברמה של וורד ללא צורך במעבד תמלילים
עדכון קבצי מערכתתאריך עדכון הקובץ

גודל KB
לחץ בטור זה על הקובץ
לעדכון

תאור קובץ המערכת


15/11/2005
1,020


קבצי מערכת הנחוצים לכל תוכנת חלונות של
חברת ארז. הקבצים מעודכנים אוטומטית בכל
התקנת תוכנת הדגמה בגירסת חלונות של ארז
ולכן אין צורך בעדכון זה אלא במקרים חריגים
.ולאחר תיאום עם חברת ארז
15/11/2005
93
ActiveX Control מעדכן רכיב תוכנה מסוג
.של חברת מיקרוסופט
הקובץ מותקן אוטומטית בהתקנת הדגמת תוכנת
חלונות של ארז ויש להתקינו רק במקרים חריגים
.ובתיאום עם חברת ארז
28/11/2005
99
DLL מעדכן קובץ מערכת מסוג
.של חברת מיקרוסופט
הקובץ מותקן אוטומטית בהתקנת הדגמת תוכנת
חלונות של ארז ויש להתקינו רק במקרים חריגים
.ובתיאום עם חברת ארז
24/06/1998
66
OCX מעדכן קובץ מערכת מסוג
.של חברת מיקרוסופט
הקובץ מותקן אוטומטית בהתקנת הדגמת תוכנת
חלונות של ארז ויש להתקינו רק במקרים חריגים
.ובתיאום עם חברת ארז
24/07/1997
25
DLL מעדכן קובץ מערכת מסוג
.של חברת מיקרוסופט
.הקובץ חיוני למערכת הפעלה עברית
יש להתקינו רק במקרים חריגים ובתיאום עם
.חברת ארז

.הורד עדכון כרצונך ע"י לחיצה אחת עם העכבר על הקובץ המבוקש
.שמור את הקובץ בדיסק במיקום כלשהוא

לאחר שהקובץ הועתק למחשב שלך, לחץ עליו
.לחיצה כפולה עם העכבר והמשך לפי ההוראות על המסך
נא להקפיד בזמן התקנת העדכון שלא עובדים עם התוכנה
.וכן שהתוכנה לא קיימת במצב ממוזער בשורת המשימות
ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
מאזנים וניירות עבודה
ניירות עבודה כולל מסמכים סרוקים, הדפסה ישירה של דוחות כספיים למדפסת, טפסי רשם החברות,6111
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - הפקת מסמכים והנה"ח חד צדדית
טפסי מס הכנסה
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - כוללת פחת, רווחי הון חברה ויחיד, התאמת הוצאות רכב