ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
מאזנים וניירות עבודה, הנה"ח חד צדדית, הפקת חש/קבלות, טופסי רשם החברות, טופס 6111, הדפס ישירות למדפסת דוחות כספיים מרהיבים ברמה של וורד ללא צורך במעבד תמלילים
תוכנת מאזנים וניירות עבודה
כללי
ניירות עבודה
הפקת ניירות עבודה תצוגת כרטסת חשבונות מהנה"ח כפולה
הדוחות הכספיים
אינדכסים מיוחדים המבנה של הדוחות הכספיים הדפסת כל הסט של הדוחות הכספיים אופן ההדפסות בתוכנה
העברת דוחות לתוכנות אחרות/פורמט אחר
העברת דוחות לאקסל PDF העברת כל הדפסה לקובץ בפורמט BMP העברת הדוחות הכספיים לקבצי גיבויים
מס הכנסה
דוח התאמה למס הכנסה הפקה והדפסת טופס 6111 למס הכנסה
רשם החברות
הפקה והדפסת טפסים לרשם החברות חוק החברות
דוגמאות מהתוכנה
התקנת תוכנת ההדגמה
שליפת מאזן בוחן
ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
מאזנים וניירות עבודה
ניירות עבודה כולל מסמכים סרוקים, הדפסה ישירה של דוחות כספיים למדפסת, טפסי רשם החברות,6111
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - הפקת מסמכים והנה"ח חד צדדית
טפסי מס הכנסה
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - כוללת פחת, רווחי הון חברה ויחיד, התאמת הוצאות רכב
דוגמאות מהתוכנה
pdf דוגמאות דוחות ב