ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
מאזנים וניירות עבודה, הנה"ח חד צדדית, הפקת חש/קבלות, טופסי רשם החברות, טופס 6111, הדפס ישירות למדפסת דוחות כספיים מרהיבים ברמה של וורד ללא צורך במעבד תמלילים
מצגות לתוכנת פנקסית-מאזניםFLASH המצגות מבוססות על קבצים מסוג 
FLASH וייתכן שתתבקש ע"י המחשב שלך לעדכן רכיב תוכנה של
המצגות הינן לפי נושאים
תוכל לבחור נושא בטבלה למטה ע"י לחיצה עם העכבר על הקישור בטור השמאלי
יש מצגות שיש להם תפריט גישה לפי נושאים
.ותוכל להפעיל נושא בתפריט המשנה ולהיכנס אליו ישירות בתוך המצגת
אפשר להפעיל דף זה של המצגות ישירות מתוך התוכנה שבמחשב שלך
לחץ בטור זה על
קישור למצגת
כותרת המצגת
קליטת ניירות עבודה
קליטת ניירות עבודה ברצף לחשבונות מאזן בוחן ולקבוצות אינדכס
תצוגה גרפית של יחסים פיננסיים
הפקת דוח כספי רגיל וטיפים
תצוגת דוח כספי לפי תקן חשבונאות 34 עם הסבר על הרווח הכולל
ארז תוכנות עסקיות ושרותי ניהול בע"מ
הנה"ח חד צדדית והפקת חש/קבלות
מאזנים וניירות עבודה
ניירות עבודה כולל מסמכים סרוקים, הדפסה ישירה של דוחות כספיים למדפסת, טפסי רשם החברות,6111
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - הפקת מסמכים והנה"ח חד צדדית
טפסי מס הכנסה
תוכנה רשומה במירשם התוכנות של מס הכנסה - כוללת פחת, רווחי הון חברה ויחיד, התאמת הוצאות רכב